Focus

Corporate

PRODUCTION and & TECHNOLOGY

Focus ürünleri kağıdın hammaddesi selülozdan başlayıp bitmiş ürün üretimine kadar geçen süreçte, el değmeden, en son teknoloji ürünü makinelerde tam otomatik olarak üretilmekte ve ambalajlanmaktadır.

Aynı zamanda çevreci ve sürdürülebilir üretim anlayışını benimseyen Hayat Kimya, 3,5-4 Ton Su/ Ton Kağıt ile Dünya standartlarının çok altında su tüketimi gerçekleştirmektedir.